ASSESSORS I AUDITORS ASSOCIATS

BILANX és una societat independent de serveis professionals especialitzada en els vessants econòmica i jurídica d’assessorament i suport a les empreses. Des de la seva fundació l’any 1978, venim prestant a les empreses una sèrie de serveis integrats d’assessorament i gestió empresarial. La nostra plantilla de col·laboradors està formada principalment per Advocats, Economistes i Auditors, especialitzats en les diferents àrees del Dret i l’Economia.

SERVEIS

ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE

Ja sigui per a empreses, particulars, grups en règim de consolidació fiscal o entitats sense ànim de lucre.

ASSESSORIA
LABORAL

Nòmines i Assegurances socials, retencions IRPF, certificats, altes i baixes, contractació, quitances, inspecció…

AUDITORIA
LEGAL

Auditoria de Comptes Anuals obligatòria, auditoria d’ajudes públiques i subvencions, peritatge comptable…

SERVEIS
JURÍDICS

Ja sigui per a empreses, particulars, grups en règim de consolidació fiscal o entitats sense ànim de lucre.

/ / UN AMPLI ESPECTRE DE POSSIBILITATS AL SERVEI DE L'ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE L'EMPRESA

VALORS

auditores en barcelona

TRANSPARÈNCIA I ÈTICA

Ja sigui per a empreses, particulars, grups en règim de consolidació fiscal o entitats sense ànim de lucre.

asesoría laboral barcelona

VINCLES

Nòmines i Assegurances socials, retencions IRPF, certificats, altes i baixes, contractació, quitances, inspecció…

asesoría fiscal barcelona

FORMACIÓ CONTÍNUA

Auditoria de Comptes Anuals obligatòria, auditoria d’ajudes públiques i subvencions, peritatge comptable…

bilanx auditores

INNOVACIÓ,
TECNOLOGIA I MÈTODE

Ja sigui per a empreses, particulars, grups en règim de consolidació fiscal o entitats sense ànim de lucre.

bilanx asesores

MÈTODE

Nòmines i Assegurances socials, retencions IRPF, certificats, altes i baixes, contractació, quitances, inspecció…

CONTACTI AMB NOSALTRES    BLOG