ADVOCATS A BARCELONA

SERVEIS JURÍDICS

SOL·LICITI PRESSUPOST
Serveis Jurídics

/ / UN AMPLI ESPECTRE DE POSSIBILITATS AL SERVEI DE L’ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE L’EMPRESA

SERVEIS

Dret civil

El Dret civil és aquell que s’encarrega de regir els vincles privats que les persones estableixen entre elles.

Dret immobiliari

El Dret immobiliari és una àrea específica de pràctica del dret que regula, principalment, les transaccions immobiliàries. És un camp en auge sorgit de l’augment de la importància del mercat immobiliari i les situacions que aquest planteja entre les parts implicades.

 • Contractes d’arres i opció de compra.
 • Contractes de compravenda d’immobles i contractes de promoció i construcció.
 • Càrregues hipotecàries i registrals.
 • Declaracions d’obra nova, segregació i agrupació de finques.
 • Contractes d’arrendament i desnonaments.
 • Reclamació de vicis de la construcció i responsabilitat decennal.
 • Reclamació vicis ocults en la compravenda d’immobles.

Dret mercantil

El Dret mercantil és el conjunt de normes relatives als comerciants en l’exercici de la seva professió, als actes de comerç legalment qualificats com a tals i a les relacions jurídiques derivades de la realització d’aquests; en termes amplis, és la branca del Dret que regula l’exercici del comerç

 • Compravenda d’empreses i actius (Term Sheet, Due diligence legal).
 • Pactes de Socis.
 • Prestem participatius.
 • Contractes de col·laboració, distribució, agència, prestació fiança, i altres contractes propis del tràfic mercantil.
 • Modificació estructural societària.
 • Assistència a juntes i redacció d’actes.
 • Transformacions societàries.
 • Fusions i escissions.
 • Protocol familiar.

Dret de família i successions

El Dret de família és el que regula les relacions personals i patrimonials dels integrants d’una família, entre si i respecte a tercers. Tals relacions s’originen a partir del matrimoni i del parentiu.

 • Separacions i divorcis, parelles de fet.
 • Execucions de sentència.
 • Capítols matrimonials.
 • Testaments.
 • Acceptació i manifestació d’herència.
Desplaça cap amunt