AUDITORÍA & ASSURANCE

AUDITORÍA LEGAL

SOL·LICITI PRESSUPOST
ASSESSORS, ADVOCATS I AUDITORS

/ / UN AMPLI ESPECTRE DE POSSIBILITATS AL SERVEI DE L’ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE L’EMPRESA

SERVEIS

Informes de Revisió Limitada

Per a aquelles empreses que per determinades circumstàncies puguin precisar els serveis d’un auditor.

Informes de Revisió Limitada

Per a aquelles empreses que per determinades circumstàncies puguin precisar els serveis d’un auditor.

Due Dilligence

Fonamentalment per a processos de compravenda d’entitats.

Valoració d’empreses o branques d’activitat

Actuacions encaminades a determinar un rang de valors entre els quals es troba el preu de la companyia.

Auditoria de Comptes Anuals Voluntària

Per a les entitats que sense complir els requisits que contempla la normativa, desitgen auditar-se per a oferir major transparència de la seva informació financera.

Informes Especials

Augments o reduccions de capital, aportacions no dineràries, etc.

Informes a petició d’Organismes Oficials o altres

Justificació de subvencions, entitats finançades amb préstecs bancaris, ENISA, CDTI, etc.

Informes Pericials

Per a processos judicials en els quals sigui determinant una valoració econòmica.

Informes de gestió empresarial

Inclou les activitats de coordinació, gestió, administració i direcció que s’han efectuat durant un període de temps en una empresa.

ACTUALITAT

Desplaça cap amunt