ASSESSORIA LABORAL A BARCELONA

ASSESSORIA LABORAL

SOL·LICITI PRESSUPOST
DRET LABORAL

/ / UN AMPLI ESPECTRE DE POSSIBILITATS AL SERVEI DE L’ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE L’EMPRESA

SERVEIS

CERTIFICATS

Confecció dels Certificats d’ingressos i retencions dels treballadors a l’efecte de l’IRPF. Confecció de les Declaracions Jurades anuals de la situació familiar a l’efecte de càlcul de les retencions IRPF.

QUITANCES

Acomiadaments i qualsevol altra situació de caràcter imprevisible. Conflictes laborals davant el Jutjat social.

ALTES I BAIXES

Confecció i tramitació de les Altes i Baixes de treballadors per IT.

CMAC Y MAGISTRATURA

Conciliacions (CMAC) davant l’Organisme pertinent per acomiadaments i demandes vàries.

NÒMINES I ASSEGURANCES SOCIALS

Confecció de nòmines i Liquidacions TC a la Seguretat Social.

RETENCIONS IRPF

Confecció de les declaracions periòdiques de retencions.

CONTRATACIÓ

Confecció i tramitació de contractes de treball i les seves corresponents pròrrogues i visats.

INSPECCIÓ

Inspeccions de Treball davant l’Autoritat corresponent.

RISCS LABORALS

Avaluació de Riscos Laborals.

ACTUALITAT

Desplaça cap amunt