Dret Laboral a Barcelona

Explica'ns el teu cas

baja laboral asesoramiento barcelona

Els nostres advocats experts en aquesta àrea del dret laboral poden brindar una àmplia gamma de serveis legals a empreses i particulars en tot allò relacionat amb les relacions laborals i la legislació laboral.

Serveis de Dret laboral a Barcelona

Alguns dels serveis que oferim en dret laboral són:

Assessorament legal per a empreses i particulars

Confecció nòmines, assegurances socials i declaracions tributàries laborals. Assessorament en matèria de contractació, vacances, permisos, salaris, jornada, registre horari i altres aspectes laborals.

Representació legal

Es pot fer en procediments de conciliació, mediació i arbitratge, així com en procediments judicials en tribunals laborals.

Elaboració i revisió de contractes laborals

Ens assegurem que es compleixin totes les obligacions legals i es protegeixin els drets de totes les parts involucrades.

Negociació col·lectiva

Treballem perquè es compleixin totes les obligacions legals i es protegeixin els drets dels treballadors i l’empresa.

Auditories laborals

Avaluem i analitzem les polítiques, els procediments i les pràctiques laborals de l’empresa per garantir el compliment de la legislació vigent i minimitzar riscos.

Assessoria en prevenció de riscos laborals

Brindem orientació en la implementació de mesures preventives i en l’elaboració de plans de prevenció de riscos laborals, assegurant la seguretat i salut a l’entorn laboral.

Seguretat Social

Orientem empreses i treballadors en el compliment de les seves obligacions en relació amb cotitzacions, prestacions i tramitació de baixes mèdiques, entre d’altres aspectes.

Reestructuració empresarial i expedients de regulació docupació (EROs)

Proporcionem assessoria legal en processos de reestructuració, fusions, adquisicions i acomiadaments col·lectius, cercant solucions òptimes i equilibrades per a totes les parts implicades.

COMPLIANCE LABORAL

Assessorament i elaboració de plans d’igualtat i registres retributius.

Què és el dret laboral?

El dret laboral és la branca del dret que s’encarrega de regular les relacions laborals entre els ocupadors i els treballadors. El seu objectiu és garantir el compliment dels drets i les obligacions d’ambdues parts, així com vetllar per la protecció dels treballadors.

El dret laboral inclou una àmplia varietat de temes, entre els quals s’hi inclouen:

 • La contractació de treballadors.
 • Les condicions de treball, com ara l’horari laboral, les vacances, les prestacions i els salaris.
 • La seguretat i salut laboral.
 • La igualtat de tracte i no discriminació.
 • L’acomiadament i extinció del contracte laboral.
 • La negociació col·lectiva i la resolució de conflictes laborals.

En què us pot ajudar un especialista en dret laboral?

Un especialista en dret laboral pot ajudar tant empreses com particulars en una àmplia varietat de situacions:

Per als particulars:

 • Assessorament i representació en procediments d’acomiadament improcedent o disciplinari.
 • Assessorament i representació en procediments relacionats amb la seguretat social, com ara incapacitats o prestacions per desocupació.
 • Assessorament en matèria de drets laborals, com ara els drets a la igualtat de tracte i no discriminació, la jornada laboral, les vacances, els permisos i els salaris.
 • Representació en procediments judicials relacionats amb el dret laboral, com ara demandes per assetjament laboral, discriminació o incompliment de contractes.

Per a les empreses:

 • Assessorament en matèria de contractació de personal, incloent l’elaboració i revisió de contractes de treball.
 • Assessorament i representació en procediments d’acomiadament, ja sigui per raons econòmiques o disciplinàries.
 • Assessorament i representació en procediments d’acomiadament, ja sigui per raons econòmiques o disciplinàries.
 • Assessorament en matèria de polítiques laborals i pràctiques, incloent-hi l’elaboració i la revisió de manuals d’ocupació i polítiques de no discriminació.
 • Representació en procediments judicials relacionats amb el dret laboral, com demandes per assetjament laboral, discriminació o incompliment de contractes

Advocat Dret Laboral a Bilanx

Si esteu travessant per una situació legal complicada en relació amb el dret laboral, no dubteu a contactar-nos. A Bilanx ens enfoquem a resoldre totes les consultes i dubtes i entenem que els processos legals poden ser desgastants. Tot i això, el nostre compromís és protegir els drets dels qui ens trien.

Preguntes freqüents sobre dret laboral

Els tipus de contractes laborals més comuns són el contracte indefinit, el contracte temporal, el contracte dobra o servei, el contracte a temps parcial i el contracte de formació i aprenentatge. Cadascun d’aquests contractes té les seves característiques i regulacions legals pròpies, i és important comptar amb l’assessorament d’un advocat especialitzat en dret laboral per assegurar-se que es compleixin totes les obligacions legals.

Un acomiadament improcedent és aquell en què no es compleixen les causes legals establertes per dur a terme l’acomiadament o no se segueix el procediment adequat. En aquests casos, el treballador té dret a una indemnització per acomiadament improcedent, que es calcula en funció de la seva antiguitat a l’empresa i el salari. Un advocat especialitzat en dret laboral pot ajudar els treballadors a defensar els seus drets en cas d’acomiadament improcedent.

Un expedient de regulació docupació (ERO) és un procediment legal mitjançant el qual una empresa pot dur a terme acomiadaments col·lectius o la suspensió temporal de contractes de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Un ERO ha de ser negociat amb els representants dels treballadors i comptar amb lautorització de lautoritat laboral competent. Un advocat especialitzat en dret laboral pot assessorar i representar les empreses i els treballadors en aquest procés.

L’assetjament laboral, també conegut com a mobbing, es produeix quan un treballador és sotmès a conductes reiterades i sistemàtiques de fustigació, humiliació o discriminació en l’àmbit laboral, que n’afecten la integritat psicològica, moral o física. Aquestes conductes poden ser realitzades per companys de feina, superiors o subordinats. Un advocat especialitzat en dret laboral pot ajudar les víctimes d’assetjament laboral a defensar els seus drets i cercar una solució legal adequada.

Una auditoria laboral és un procés de revisió i anàlisi de les polítiques, els procediments i les pràctiques laborals d’una empresa amb l’objectiu de garantir el compliment de la legislació laboral vigent i minimitzar els riscos legals. Durant una auditoria laboral, s’avaluen aspectes com ara la contractació, les condicions de treball, la seguretat i la salut laboral, i la igualtat de tracte i no discriminació. Realitzar auditories laborals periòdiques és important per assegurar que l’empresa compleix les seves obligacions legals i per prevenir possibles litigis o sancions.

Desplaça cap amunt