Dret Concursal Barcelona

Explica'ns el teu cas

A Bilanx som un bufet d´advocats especialitzat en dret concursal a Barcelona. Ens enfoquem a oferir assessorament legal i representació en situacions d’insolvència financera i reestructuració empresarial.

El nostre equip d’advocats experts en dret concursal entén que les situacions d’insolvència financera poden ser difícils i estressants. Per això treballem per desenvolupar plans de viabilitat efectius i buscar solucions que siguin beneficioses per a totes les parts involucrades.

Serveis de Dret Concursal Barcelona

Els nostres serveis de dret concursal inclouen:

Assessorament preconcurs:

Oferim assessorament legal als nostres clients per ajudar-los a prendre decisions informades abans de declarar-se a concurs. Els nostres advocats experts en dret concursal guien la identificació dels riscos potencials i l’elecció de la millor estratègia per als seus interessos.

Procediments concursals

Oferim assessorament i representació legal en procediments concursals, tant per a empreses com per a particulars. A més, resolem procediments d’insolvència i reestructuració.

Plans de viabilitat

Ajudem els nostres clients a desenvolupar plans de viabilitat efectius per assegurar la viabilitat a llarg termini de les seves empreses i guiar-los en la implementació d’aquests plans.

Negociacions amb creditors

Proporcionem assessorament i representació legal en negociacions amb els creditors, per tal d’assegurar els millors acords possibles per als nostres clients.

Litigis concursals

Oferim assessorament i representació legal en litigis concursals, incloent-hi la impugnació de crèdits i les accions de responsabilitat contra els administradors d’empreses.

Què és el dret concursal?

El dret concursal és una branca del dret que s’enfoca a la regulació dels processos d’insolvència i reestructuració empresarial. Aquesta branca del dret estableix les regles i els procediments que han de seguir les empreses i els particulars en situacions d’insolvència financera, amb la finalitat de protegir els interessos dels creditors i buscar una solució efectiva per a la situació econòmica de l’empresa o l’individu.

Dins del dret concursal s’entén una àmplia gamma d’assumptes, incloent-hi la liquidació d’actius, la reorganització del deute, la negociació amb els creditors i la reestructuració empresarial. L’objectiu principal del dret concursal és protegir els drets dels creditors i, alhora, buscar una solució efectiva per a la situació financera de l’empresa o particular.

A Espanya, el dret concursal està regulat per la Llei concursal, que estableix les normes i els procediments que s’han de seguir en situacions d’insolvència financera. A Bilanx, el nostre equip d’advocats especialitzats en dret concursal a Barcelona pot oferir assessorament legal a empreses i particulars en qualsevol assumpte relacionat amb la insolvència financera i la reestructuració empresarial.

Beneficis de treballar amb especialistes en dret concursal

Treballar amb especialistes en dret concursal pot proporcionar diversos beneficis a les empreses i els particulars que s’enfronten a situacions d’insolvència financera. Aquí en coneixem alguns:

  • Assessorament especialitzat: a causa de l’àmplia experiència i coneixements en la matèria, es proporciona assessorament legal especialitzat a empreses i particulars
  • Protecció dels interessos dels creditors: Els especialistes en dret concursal ajuden les empreses i els particulars a protegir els interessos dels seus creditors durant els processos d’insolvència i reestructuració.
  • Solucions efectives: mitjançant la reorganització del deute, la venda d’actius o la liquidació de l’empresa, es treballa en col·laboració estreta per buscar una solució que sigui beneficiosa per a totes les parts involucrades.
  • Protecció dels drets dels treballadors: s’asseguren que es compleixin les obligacions laborals i es respectin els drets laborals.

Per què escollir-nos en Dret Concursal a Barcelona?

Si necessites assessorament legal en matèria de dret concursal a Barcelona, aBilanx podem ajudar-te. Com hem esmentat anteriorment, comptem amb un equip d’advocats experts en dret concursal amb una àmplia experiència i coneixements en la matèria. Els nostres advocats han treballat amb clients de diferents indústries i mides, cosa que ens permet oferir una solució efectiva per a qualsevol situació d’insolvència financera.

A més, estem compromesos amb oferir una representació efectiva i enfocada a l’èxit dels nostres clients. A Bilanx, el nostre objectiu principal és trobar solucions efectives per a les situacions d’insolvència financera dels nostres clients. Treballem en estreta col·laboració amb els nostres clients per desenvolupar plans de viabilitat efectius i cercar solucions que siguin beneficioses per a totes les parts involucrades.

Preguntes Freqüents sobre dret mercantil

L’assessorament en dret concursal és necessari quan una empresa o un individu enfronta problemes d’insolvència financera, incapacitat per complir les seves obligacions financeres o quan cal dur a terme una reestructuració empresarial. Un advocat especialitzat en dret concursal pot guiar les parts involucrades a través del procés i ajudar a trobar solucions efectives.

Un concurs de creditors és un procediment legal que es fa quan una empresa o individu no pot fer front als seus deutes i es troba en una situació d’insolvència. El procés té com a objectiu protegir els interessos dels creditors i cercar una solució efectiva per a la situació financera de l’empresa o l’individu, ja sigui a través de la reestructuració del deute, la venda d’actius o la liquidació.

Un concurs voluntari és aquell en què el deutor, ja sigui empresa o individu, sol·licita l’inici del procediment concursal per iniciativa pròpia, reconeixent la seva situació d’insolvència. En canvi, un concurs necessari és aquell que sol·licita els creditors davant la situació d’insolvència del deutor i la manca de pagament dels seus deutes.

Les conseqüències d‟un concurs de creditors poden variar segons el cas i el resultat del procés. Entre les possibles conseqüències hi ha: la reestructuració del deute, la venda d’actius, la liquidació de l’empresa o la signatura d’acords amb creditors. A més, el concurs de creditors pot afectar la reputació i la capacitat creditícia de lempresa o individu en el futur.

L’administrador concursal és una figura legal designada pel jutge en un procediment concursal. La seva funció principal és gestionar els béns del deutor i supervisar-ne el procés concursal. L’administrador concursal ha de fer un informe sobre la situació econòmica del deutor, valorar-ne els actius, elaborar un pla de liquidació si cal, i en última instància, supervisar la distribució dels fons als creditors. A més, l’administrador concursal pot fer accions per garantir la continuïtat de l’activitat empresarial durant el procés concursal.

Desplaça cap amunt